Miksi

paloma-info-icon.png

Johtajat ja huippusuoriutujat, jotka ovat taitavia hankkimaan itselleen tukea ja ajattelukumppaneita oikea-aikaisesti, saavuttavat tavoitteensa nopeammin ja varmemmin.

Valmennus auttaa johtajaa fokusoimaan energiansa oikeisiin asioihin ja johtamaan omaa mieltä: ajattelua, tunteita ja toimintaa.

Työn monet vastuut ja salassakin pidettävät asiat luovat toimitusjohtajalle ja johtajalle tilanteen, joka on erityisen kuormittava.

 

Valmennus on coachaavaa yhteistyötä. Johtajan ja toimitusjohtajan psykologinen valmennus / executive coaching on henkilökohtaista valmennusta.

 

Valmennuksesta saat seuraavia hyötyjä:

 

 • Nopeuttaa päätöksentekokykyä
 • Parantaa priorisointikykyä
 • Tekee kommunikaatiosta vaikuttavampaa
 • Esiintymistilanteiden vaikuttavuus paranee
 • Tasapainottaa työ- ja elämänhallintaa
 • Auttaa fokusoimaan merkityksellisiin asioihin
 • Kytkee työhön liittyvät tavoitteet elämän korkeampiin päämääriin
 • Avaa näköaloja tulevaisuuteen
 • Parantaa läsnäolontaitoja
 • Konkreettista palautetta omasta toiminnasta ja mielen malleista
 • Omien toimintastrategioiden laadukkaampi reflelktointi
 • Persoonan eri osien integroiminen yhteen ja niiden hyödyntäminen
 • Suhde auktoriteetteihin ja korkean statuksen ihmisiin tulee mutkattomammaksi

Kuvaus sisällöstä

yksilo-icon.png

 

 

Psykologinen valmennus / Executive coaching / Johtajan mentaalivalmennus

- ajattelukumppanuudella on monta nimeä.

 

Valmennus pureutuu johtajan erityiskysymyksiin ja auttaa johtajaa löytämään itsestään parhaat voimavarat ja hyödyntämään niitä työssä ja onnistumisen varmistajana. Psykologinen valmennus luo ajattelulle tilan, ajan ja paikan.

 

Kenelle

 

Johtajan psykologinen valmennus on sinulle, joka toimit johtajana, toimitusjohtajana, hallitusammattilaisena, omistajana, vaativassa asiantuntijatehtävissä, mukana politiikassa tai teet muuta huippusuoriutumista vaativaa työtä. Olet omalla alallasi  johtavassa asemassa asemavallan tai muun vaikutusvallan ta

kia.

 

Valmennus sopii sinulle kun haluat

 • Onnistua haastavan muutostilanteen johtamisessa
 • Kehittää kykyäsi vaikuttaa
 • Hoitaa äkillinen, vaikea erityistilanne hyvin
 • Hoitaa yyteet hyvin
 • Onnistua uudessa tehtävässä ja saada luottamus ihmisiin ja uuteen organisaatioon nopeasti
 • Ymmärtää paremmin sitä, miten ja miksi ihmiset toimivat kuten toimivat
 • Oppia johtamaan ihmisiä paremmin
 • Kehittää esiintymistäsi luontavammaksi ja vaikuttavammaksi
 • Vetää laadukkaampia kokouksia 
 • Kehitää johtoryhmätyöskentelyä
 • Hallita stressiä
 • Johtaa itseäsi, omaa mieltäsi, toimintaasi ja elämän kokonaisuuttasi paremmin
 • Saada tukea omaan henkilökohtaiseen äkilliseen kriisiin, jotta se ei haittaa onnistumistasi työssä

Toteutus

Valmennusyhteistyö on kumppanuutta, jossa onnistutaan yhdessä. Valmennettava vastaa itse omista tavoitteistaan ja niiden saavuttamisesta, valmentaja toimii ajattelukumppanina, rinnallakulkijana, sparraajana ja kannustajana.

 

Prosessi muodostuu ennakoon sovituista tapaamisista,  välitehtävistä ja yhteydenpito-oikeudesta tapaamisten välillä.

 

Yhteistyöhön voidaan kytkeä erilaisia tehtäviä riippuen käsillä olevista tavotteista ja kehittymishaasteista.

 

Valitsemme asiakkaiksemme johtajia, jotka ovat motivoituneita itsensä kehittämisestä ja tunnettuja halusta oppia lisää. Tarvitset suositukset vähintään kahdelta henkilöltä, jotka ovat sitä mieltä, että hyötyisit valmennuksesta ja olet valmis työskentelemään kovasti päästäksesi seuraavalle tasolle.

 

Yhteistyö alkaa tavotteiden asettamisella ja yhteistyösopimuksen laatimisella.

Miikka Korja
Neurokirurgi / kehittämisylilääkäri, HUS

Mesmerizing and riveting proficiency

 

"For a long time, I was dubious about the idea of academic coaching, and I merely was a trumpeter of heresy. It wasn’t until I was privileged to become aware of Ilona’s talent that I really realized how coaching can improve academic high performance. Invigorating views spiced up with the inexhaustible amount of gusto. A sparkling example of a professional guide of intellectual evolution; a guide who values and understands the alchemy of academic experience. Ilona, your blood is worth bottling!"

HINTA

2100€ / kk

 

Ole yhteydessä minuun