Miksi

paloma-info-icon.png

Organisaation onnistuminen muutostilanteessa riippuu siitä, miten ihmisten mieliä ja asenteita johdetaan kohti onnistumiskeskeisyyttä. Johtoryhmänne on vastuussa siitä, että onnistuminen tapahtuu.

Organisaation muutostilanteet menevät jouhevammin eteenpäin, kun ihmisten toimintakykyä johdetaan siten, että ihmisten itseluottamus, toiminta- ja onnistumiskyky pysyvät korkealla. Näitä ulottuvuuksia johtamalla vältetään turhat sudenkuopat: ylimääräinen sairastelu, motivaatiota laskevat epäonnistumiset, pelokkuus ja stressi.

 

Ihmisten mielentila ja asenne on organisaation psykologista pääomaa. Tutkimusten mukaan korkea psykologinen pääoma on yhteydessä korkeampaan työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen, parempaan ilmapiiriin, vähentyneisiin sairaspoissaoloihin, muutosjoustavuuteen, parempaan suoriutumiseen, toimintakykyyn, sekä sitä kautta korkeampaan taloudelliseen tulokseen

 

Kun organisaatiossanne on haastava muutostilanne, haluatte johtoryhmälle / avainhenkilöryhmälle valmennusta, joka varmasti toimii ja nostaa johtajien muutosjohtamiskyvyt seuraavalle tasolle.

 

 

"Ilona on valmentajana analyyttinen ja syvällinen, rento ja rehellinen. Hänellä on kyky yhdistää akateemisuus henkiökohtaiseen kohtaamiseen, mikä tekee valmennuksesta luotettavaa ja uskottavaa.

 

Yhteistyö Ilonan kanssa toimii sujuvasti ja on auttanut viemään muutosta eteenpäin. Valmennusyhteistyö on oivalluttanut, energisoinut ja saanut hyvälle tuulelle ja motivoinut johtoryhmäämme tekemään arjessa oikeita tekoja".

 

Jari Kantonen, Liikennejohtaja, Finrail Oy

Kuvaus sisällöstä

johtoryhma-icon.png

 

 

Prosessin aikana avainhenkilöt valmennetaan viemään muutosta eteenpäin toimiviksi  todettujen käytäntöjen avulla.

 

Valmennuksen aikana ryhmälle tulee sisäistynyt ja yhtenäinen käsitys siitä, miten onnistumista johdetaan.

 

Käsittelemme:

  1. Muutosjohtamisen ja organisaation mielentilan johtamisen kulmakivet ja yhteys onnistumiseen.
  2. Luodaan yhteinen tahtotila: tavoitteet ja toimintasuunnitelma muutokselle.
  3. Toteutetaan muutosta kunkin avainhenkilön omalla alueella. Luodaan selvä näkemys, miten ihmisten mieliä, toimintaa ja suoriutumista johdetaan muutoksen aikana.
  4. Vauhditetaan organisaation oppimista ja avainhenkilöiden kykyä johtaa sitä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla.
  5. Kasvatetaan  johtajien kompetenssia johtaa onnistumisia, kohdata vaikeita tilanteita ja tehdä kriittisiä päätöksiä.
  6. Vahvistetaan johtajien suoritus-, priorisointi ja päätöksentekokykyä oman mielen johtamisen metodeilla.

Toteutus

Valmennus ajoittuu optimaalisesti useamman kuukauden ajalle, mikä mahdollistaa kestävien oppimistulosten syntymisen ja tuen muutosten läpiviennille.

Ilona Rauhalan valmennusmetodi on coachaava, mikä tarkoittaa, että valmennettavat työskentelevät käsiteltävien teemojen parissa itse. llona toimii työskentelyn fasilitoijana tuoden mukana psykologista tietoa ja ymmärrystä ihmisen mielestä ja miten se viritetään kollektiivisesti onnistumaan.

 

Valmennus muodostuu jaksoista, joista kukin sisältää

  • lähivalmennuspäivän koko johtoryhmälle
  • yksilölliset valmennuskeskustelut puhelimitse
  • verkkovalmennusta / -työskentelyä
  • prosessin ohjaus yhdessä toimeksiantajan kanssa. 

Käynnistämisen yhteydessä osallistujat haastatellaan ja tarvittaessa tehdään johtamisprofiilit.

Prosessi voidaan toteuttaa lyhyempänä tai pidempänä versiona.

Ari Rahkonen
former CEO, Microsoft Finland

"Voin vilpittömästi suositella sparraustuokiota Ilonan kanssa sekä tutustumista hänen tuotantoonsa, erityisesti, jos olet kiinnostunut ihmisten asenteiden ja motivaation johtamisesta!"

 

Lue Ari Rahkosen koko kirjoitus tästä.

HINTA

4500 €

/alkaen

 

Haluan tietää asiasta lisää!

Ole yhteydessä minuun