Miksi

paloma-info-icon.png

Työelämän muutostilanteet saavat ihmiset kadottamaan fokuksen. Muutostilanteissa haluat varmistua, että tärkeät osaajat eivät lähde tai väsy. Haluat että he kanavoivat kaiken energiansa oppmiseen ja sen ymmärtämiseen, ketä heidän tulee olla, jotta he onnistuvat tulevaisuudessakin.

Olipa muutos suuri tai pieni, ihmisten onnistumisten, oppimisen ja toimintakyvyn johtaminen on välttämätöntä.

Muutoshankkeiden tärkein onnistumistekijä on johtamiskäytännöt, jotka vahvistavat ihmisten itseluottamusta ja sinnikkyyttä suoriutumiskyvyn taustalla.

 

Olipa muutostilanteenne monimutkainen tai yksinkertaiselta tuntuva, kerromme mielellämme, miten olemme auttaneet asiakkaitamme muutostilanteissa ja miten psykologinen valmennus on auttanut heitä siinä.

 

Valmennuksesta saat:

  • Nopeasti yhteisen kielen käsillä olevalle muutostilanteelle
  • Ymmärryksen priorisoinnin tärkeydestä ja näkemyksen mihin enegia kannattaa suunnata
  • Innostuksen aktiiviseen ja oma-aloitteiseen vaikuttamiseen muutostilanteissa kaikilla organisaatiotasoilla

Kuvaus sisällöstä

muutos-icon.png

 

 

Kun haluat löytää yksinkertaisimmat tavat ja käytännöt, joilla autat ihmisiä säilyttämään toimintakyky haastavassa muutostilanteessa ja vauhdittaa oppimista organisaatiossa, me autamme siinä!

 

Työpajan sisältö rakennetaan aihevalikoimasta. Ennen lopullista teema- ja sisältövalintaan käymme kartoituskeskustelun, jonka perusteella ehdotan tilanteeseenne sopivimpia ratkaisuja. 

 

 

Aihevalikoima:

 

 

Johtaminen

 

Muutosjohtaminen pähkinänkuoressa - Psykologisen pääoman johtaminen - Ihmisten mielentilan ja asenteen johtaminen - Ihmisten onnistumisen ja toimintakyvyn johtaminen muutostilanteessa - Näin johdat ilmapiiriä, joka auttaa onnistumaan - Vaikeiden tilanteiden kohtaaminen - Myönteisen ilmapiirin luminen - Tunteiden johtaminen - Arvot ja arvojohtaminen muutoksen tukena - Muutos tarinana - Yhteisen tahtotilan luominen - Ryhmän ajattelun johtaminen - Ryhmän erilaiset vaiheet

  

Asiantuntijatyön muutos

 

Asiantuntijan roolin muutos digitalisoituvassa ympäristössä - Kun asiantuntijatyö digitalisoituu - Astu esiin: esiintymisen ja vaikuttamisen psykologiaa

 

Yksilö muutoksessa

 

Mitä ihmisille tapahtuu muutoksissa - Vaikuttaminen organisaatiossa - Erilaiset toimintatyylit ja miten ne toimivat muutoksessa - Minun tempperamenttini - Motivaation synty - Omista voimavaroista huolehtiminen muutoksen keskellä

 

Asiakaskohtaaminen

 

Kohti palveluorganisaatiota - Asiakkuusprosessi on yrityksen selkäranaka - Rohkea asiantuntija: oman asiantuntemuksen tekeminen näkyväksi - Luottamuksen rakentaminen asiakaskohtaamisessa - Asiakaskokemuksen johtaminen

Toteutus

Muutostyöpajat toteutetaan in house -valmennuksena asiakkaan omissa tiloissa tai muissa ulkopuolisissa tiloissa.

 

Työpaja suunnitellaan toimeksiantajan kanssa etukäteen verkkotapaamisessa tai kasvokkain tapaamisessa pääkaupunkiseudulla.

 

Tarvittaessa osallistujille laaditaan etukäteiskysely tai ennakkotehtäviä.

 

Osallistujat saavat työpajassa käytetyn materiaalin itselleen jälkeenpäin sähköisessä muodossa.

 

Työpajan raportoinnista vastaa asiakas, ellei asiasta erikseen toisin sovita.

 

Toimeksianto pitää sisällään työpajan suunnittelun ja toteutuksen. Asiakas huolehtii tilojen ja fasiliteettien varaamisen sekä vastaa niihin liittyvistä kustannuksista.

 

Voit halutessasi tilata yrityksellesi työpajojen sarjan, jolloin työpajoista rakentuu pidempikestoinen prosessi muutoksen tueksi.

Pirjo Ahola
Johtaja, Palveluliiketoiminta, Intrum Justitia Oy

"Parasta Ilonassa on hänen loistava kykynsä nostaa muutosvalmennuksen teemaksi päivän polttavin kysymys, sekä pelottomuus ottaa keskusteluun mikä tahansa juuri siinä hetkessä tärkeältä tuntuva aihe.

 

Ilona pystyy tarvittaessa muokkaamaan koulutuksen sisältöä salamannopeasti eikä hän päästä osallistujia helpolla. Sekin on taitolaji".

HINTA

3000 €

/alkaen

Ole yhteydessä minuun