Miksi

paloma-info-icon.png

Verkkovalmennukset sopivat teille, kun olette maantieteellisesti hajallaan, olette sidottuja työhön, kiireisiä tai muuten vain on vaikeaa tai liian kallista kuljettaa ihmisiä samaan paikkaan.
Globaalit työskentely-ympäristöt, kiihtyvä muutostahti ja niukkenevat resurssit vaativat kustannustehokkaampia ja joustavampia valmennusmetodeja. 
 
 

Kuvaus sisällöstä

change-icon.png

 

 

Valmennuksesta saatte:
  • Nopeasti yhteisen kielen käsillä olevalle muutostilanteelle
  • Ymmärryksen priorisoinnin tärkeydestä ja näkemyksen mihin enegia kannattaa suunnata
  • Innostuksen aktiiviseen ja oma-aloitteiseen vaikuttamiseen muutostilanteissa kaikilla organisaatiotasoilla

 

Autamme löytämään yksinkertaisimmat tavat, joilla ihmisten toimintakyky pidetään korkealla ja vauhditetaan oppimita. 

 

Sisällöt valitaan Palomacorennon muutostypöaja -aihevalikoimasta. Katso sisätöjä täältä.

Toteutus

Verkkovalmennukset toteutetaan verkkoluentoina tai verkkotyöskentelynä. Ennen yhteistyötä kartoitamme yrityksenne verkkotyöskentely ja -oppimisvalmiudet.

 

Alustana voidaan käyttää yrityksenne omaa verkko-oppimisympäristöä tai valita olemassa olevista verkkotyöskentelyalustoista teille sopivimmat.

 

Palomacorento on erikoistunut sisällöntuotantoon ja verkkovalmetamiseen. Emme ole sitoutuneita johonkin tiettyyn tekniseen alustaan.

Sirkku Tapeinopoulos
Henkilöstön kehityspäällikkö, POP Pankkiliitto

"Ilona tempaa mukaansa vauhdikkaalla ja positiivisella tyylillään. Hän myös herättelee sopivan suorasanaisesti pohtimaan omia toimintatapoja!"

HINTA

500€

/alkaen

Ole yhteydessä minuun