Ilmapiirin johtaminen on energian johtamista

Julkaistu 17.2.2015 – Marjo Ehn

Organisaation avainhenkilö, johtajat ja ennen kaikkea toimitusjohtaja johtaa organisaation energiaa eli ilmapiiriä. Mitä paremmin johtaja tuntee itsensä, sen paremmin hän pystyy vaikuttamaan siihen, millaista energiaa hän levittää ympärilleen.

Kun organisaatiossa tapahtuu muutos, johto pyrkii tiedottamaan siitä heti kun on jotain valmista tiedotettavaksi. Johto perustelee tiedottamisen hitautta sillä, että tilanne on kesken eikä vielä itsekään tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. On vasta  käyty ensimmäiset keskustelut suljettujen ovien takana.

Suljettujen ovien keskeneräisten asioiden energia valuu ulos samalla kun ovi avautuu. Tieto ei valu ihmisten suusta, mutta se valuu tunnelmana. ”Jotain on tekeillä”-energia vuotaa tiedostamattomalla tavalla yhteisön ilmapiiriin. Organisaatiossa aistitaan vallitseva tilanne, vaikka kukaan ei ole vielä puhunut asiasta, eikä kuullut mitään. Huhut lähtevät liikkeelle, koska ihmiset kokevat muuttuneen energian. Ihmiset seuraavat, miltä toimitusjohtaja näyttää tänään. Onko hän huolestunut vai luottavainen.

 

Organisaation muutokset vaikuttavat ilmapiiriin

Ihmisestä huokuu energia, mitä hänessä on: fyysinen ja psyykkinen. Johtajan on tärkeää olla tietoinen omasta energiasta. Energia ei jää suljettujen ovien taakse, vaan se löytää tien ulos ja näkyville.

Kun organisaatiossa tapahtuu muutoksia, on hyvä ymmärtää, että ihmiset aistivat tapahtuneet muutokset vallitsevassa energiassa ja ilmapiirissä. Ei pidä ihmetellä, mistä huhut syntyvät, vaan tietoisesti ymmärtää, että me ihmiset tiedämme paljon enemmän kuin me tiedämme tietävämme.

 

Energiaa voi johtaa

Psyykkisen energian voimaa ei kannata aliarvioida. Me voimme vaikuttaa paljon omaan energiaamme ja johtaa sitä. Me tiedämme, että saamme fyysistä energiaa ravinnosta, liikunnasta ja levosta. Me voimme johtaa omaa tunne-energiaamme tutustumalla omiin tunteisiimme. Me voimme johtaa omaa ajattelun energiaamme muuttamalla ajatuksiamme ja katsomalla asioita rohkeasti uusista näkökulmista. Voimme kysyä, mikä on käsillä olevan tilanteen tai asian hyvä puoli? Voimme johtaa omaa henkistä energiaamme etsimällä merkitystä omasta elämästä ja työstä isossa kuvassa. Voimme kysyä, minkä vuoksi elän ja olen olemassa?  

Voimme johtaa omaa energiaamme keskittymällä siihen, mihin oman energiamme suuntaamme. Suuntaammeko energiamme asioihin joihin emme voi vaikuttaa ja siten tuhlaamme voimavarojamme hyödyttömään ajatella-pohdintaan. Vai keskitymmekö siihen, mihin voimme vaikuttaa ja siten omalta osaltamme energisoitua? Kuinka tietoisia olemme asioista omassa elämässämme, joihin voimme vaikuttaa ja joista voimme päättää? Keskittymällä niihin, suuntaamme energiaamme oikein. Siitä syntyy kokemus oman elämän hallinnasta ja mielekkyydestä. Voimme valita joka päivä ja joka hetki, miten vaikutamme siihen, että olemme energisiä eikä energiamme valu tyhjiin.

 

Energia on aina avointa

Voimme olla tietoisia ja levossa sen suhteen, että kannamme aina vallitsevaa energiaa mukanamme ja kanssaihmiset aistivat sen. Mitä tietoisempia olemme omasta energiastamme, sitä vähemmän olemme arvoituksia itsellemme ja toisillemme. Energian suhteen olemme aina tavalla tai toisella avoimia kirjoja kaikille, joiden kanssa olemme tekemisissä. Välittömästi tai välillisesti.